Lost

Missing since: 31/05/2019

City: Katowice
Phone: 60189567
Transponder ID: 985121012320352
Nr of vaccination:
Sex: Male
Species: Cat
Breed: kot kartuski

Niebieski, dość otyły, 10 letni kocur ze złotymi oczami. Na szyi obroża w jagody i tabliczka informacyjna. Niezbyt ufny

They trust us: