Lost

Missing since: 06/06/2019

City: Brzoskwinia
Phone: 502027005
Transponder ID: 616093400050006
Nr of vaccination:
Sex: Male
Species: Dog
Breed: Golden Retriever

Młody przyjazny golden ,wybiegł z podwórka i nie wrócił.

They trust us: