Lost

Missing since: 17/06/2019

City: Tarnowskie Góry
Phone: 505196070
Transponder ID: 616025001616545
Nr of vaccination:
Sex: Female
Species: Cat
Breed: Rosyjski Niebieski

Roczna kotka, drobnej budowy Ok 3,5 kg

They trust us: