Lost

Missing since: 18/06/2019

City: Granice
Phone: 530885563
Transponder ID: 616093900010084
Nr of vaccination:
Sex: Male
Species: Dog
Breed: York

Mini York ok 2,5 kg, czarny że złotym pyszczkiem, wabi się Tofi

They trust us: