Lost

Missing since: 20/06/2019

City: Lubin
Phone: 530212113
Transponder ID: 616093900705046
Nr of vaccination:
Sex: Male
Species: Cat
Breed: Devon rex

Bialy kot rasy Devon rex z zielonymi oczami oraz brakiem futerka w górnej części głowy.

They trust us: