Lost

Missing since: 23/06/2019

City: Neudietendorf
Phone: 0048 575 131 098
Transponder ID: 616093900083544
Nr of vaccination:
Sex: Female
Species: Cat
Breed: Syjamski

Kiara - kotka domowa, ma niebieskie oczy, umaszczenie syjamski point. chip znajduje się po lewej stronie szyj.

They trust us: