Lost

Missing since: 08/07/2019

City: Bełchatów
Phone: 792791219
Transponder ID: 616094502000276
Nr of vaccination:
Sex: Male
Species: Cat
Breed: dachowiec

Zaginął biały kot z ciemnym ogonkiem i uszkiem. Żwawy, energiczny, bardzo przyjazny

They trust us: