Lost

Missing since: 17/07/2019

City: Haldensleben
Phone: 880055637
Transponder ID: 616093900749552
Nr of vaccination:
Sex: Female
Species: Cat
Breed: Europejska

Nieduża kociczka, umarszczenia burego z różową obrożą.

They trust us: