Informacja RODO

Obowiązek informacyjny

realizowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem jest Fundacja SAFE-ANIMAL z siedzibą w Tanowie, operator internetowej platformy: Międzynarodowa Baza Danych SAFE-ANIMAL dostępnej pod adresem www.safe-animal.eu.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe:

adres e-mail: fundacja@safe-animal.eu

adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Fundacja SAFE-ANIMAL, ul. Wiatraczna 18, 72-004 Tanowo

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie w związku z rejestrację w serwisie Międzynarodowej Bazy Danych SAFE-ANIMAL.

Jaki jest cel i przetwarzania Twoich danych osobowych przez SAFE-ANIMAL?

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, bo jest to niezbędne do wykonania celu polegającego na prowadzeniu ewidencji zwierząt poddanych elektronicznej identyfikacji.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Fundacja wymaga podania przez Ciebie danych aby móc zrealizować cel przetwarzania daniach. Podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec SAFE-ANIMAL w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Uprawnienia te możesz wykonać, gdy:

• w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

• w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;

• w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

• w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych., ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Możemy Twoje dane osobowe podmiotom wspierającym Fundację SAFE-ANIMAL w realizacji celu, jakim jest jak najszybszy powrót zaginionego zidentyfikowanego zwierzęcia do jego właściciela.

SAFE-ANIMAL nie udostępni w żaden inny sposób niż to wynika z celu prowadzenia bazy danych i zakresu zgód oraz regulaminu, informacji i danych o Użytkownikach, jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej, nakazującej Fundacji takie działanie, wyłączając te działania, które mają na celu jak najszybszy powrót zaginionego zwierzęcia do jego właściciela.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

Gdzie znajdę szczegółowe informacje o podstawach prawnych procesu przetwarzania danych osobowych w Międzynarodowej Bazie Danych SAFE-ANIMAL?

Zapoznaj się z REGULAMINEM REJESTRACJI ZWIERZĄT, który określa zasady rejestrowania danych właścicieli zwierząt w Bazie SAFE-ANIMAL.

 

Zaufali nam:

×

Masz pytania? Napisz do nas.

Prosimy o wpisanie danych::

× W czym możemy pomóc?

 

Garfield i Reksio®

oficjalnym znakiem SAFE-ANIMAL

© Paws. All Rights Reserved.


Międzynarodowa Baza Danych SAFE-ANIMAL, ul. Wiatraczna 18, 72-004 Tanowo, Polska

INFOLINIA 505 350 900, www.safe-animal.eu