Jesienny Konkurs SAFE-ANIMAL

Dodano: 08/11/2021

Złota polska jesień w pełni. Deszczowe dni oraz widok żółtych, spadających wokół liści to już codzienność. Dlatego mamy dla Was niespodziankę, która rozgrzeje każdego.

Dlatego ogłaszamy jesienny konkurs.

Zasady: podziel się z nami jesienną fotografią swojego pupila. Zdjęcia należy umieszczać w komentarzach pod postem.

Zwyciężą trzy fotografie z największą ilością like'ów. 

Do zdobycia są super nagrody plus niespodzianka dla pupila.

1. Legowisko Premium

2. Zestaw kubków z logo SAFE-ANIMAL

3. Puzzle SAFE-ANIMAL 500 elementów

Na zdjęcia czekamy do końca listopada ;-) 

 

 

 

Regulamin konkursu „Jesienna Fotografia Pupila”

Organizatorem konkurus jest Fundacja SAFE-ANIMAL

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest firma Fundacja SAFE-ANIMAL z siedzibą w Tanowie 72-004, przy ul. Wiatracznej 18, NIP: 851-320-75-32

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis

facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z

organizacją konkursu na łamach serwisu.

Warunki uczestnictwa

4. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie. 

5. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie

Facebook.

6. Warunkiem udziału w konkursie jest polubienie fanpage’a Safe Animal.

7. Konkurs trwa od 08.11.2021 r. do 30.11.2021 r. do godz. 23:59:59.

8. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone: (w środę 01.12.2021 r. do godz. 23:59:59 za pośrednictwem

fanpage’a Safe Animal).

9. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage na portalu społecznościowym Facebook

znajdującym się pod adresem: (https://www.facebook.com/safeanimal.eu/).

Zadanie konkursowe

10. Zadanie konkursowe polega na: przysłaniu jesiennej fotografii swojego pupila. Zdjęcia należy umieszczać w komentarzach pod postem. Wygrywają trzy fotografie z największą ilością polubień.

11. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną fotografię swojego zwierzęcia.

12. W konkursie zostanie wyłonionych trzech zwycięzców.

13. Zwyciężą trzy fotografie z największą ilością polubień.

14. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za

pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook. 

15. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w

wypowiedziach.

16. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały

udziału w konkursie.

Nagrody

17. W konkursie są przewidziane trzy nagrody do zdobycia:

Za I miejsce - Legowisko Premium

Za II miejsce -Zestaw kubków z logo SAFE-ANIMAL

Za III - Puzzle 500 elementów

18. Nagrody zostaną wysłane do Zwycięzców za pośrednictwem kuriera, na otrzymane wcześniej adresy.

19. Nagrodę należy odebrać po wcześniej ustalonym terminie najpóźniej do dnia wskazanego przez kuriera po nadaniu przesyłki przez Fundację SAFE-ANIMAL po tym czasie Nagroda traci ważność.

20. Organizator ma prawo podać nazwy Zwycięzców - Uczestników konkursu na fanpage.

21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z

przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.

22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez

Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie

Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.

23. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na

wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych

profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

24. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia

konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres mailowy Organizatora - office@safe-animal.eu.

25. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W

tytule wiadomości prosimy dodać opis (Konkurs na Facebooku - „Jesienna Fotografia Pupila”).

26. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

Obowiązek informacyjny

27. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Fundacja SAFE-ANIMAL z siedzibą w Tanowie 72-004, przy ul. Wiatracznej 18. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail fundacja@safe-animal.eu.

28. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia

Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

(UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku

Safe Animal.

29. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym

wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a

także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia

obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

Postanowienia końcowe

30. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu

cywilnego i inne przepisy prawa.

31. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny

właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.

32. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.

Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage Safe Animal.

33. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego

Regulaminu.
Zaufali nam:

×

Masz pytania? Napisz do nas.

Prosimy o wpisanie danych::

× W czym możemy pomóc?

 

Garfield i Reksio®

oficjalnym znakiem SAFE-ANIMAL

© Paws. All Rights Reserved.


Międzynarodowa Baza Danych SAFE-ANIMAL, ul. Wiatraczna 18, 72-004 Tanowo, Polska

INFOLINIA 505 350 900, www.safe-animal.eu