Regulamin rejestracji

EU/PL - 20658/12/17/2006

International Animal Identification Database
Animal Registration Center
 
 
INTERNATIONAL RULES OF ANIMALS REGISTRATION
MIĘDZYNARODOWY REGULAMIN REJESTRACJI ZWIERZĄT
 
§1


1. Międzynarodowa Baza Danych SAFE-ANIMAL prowadzi rejestracje zwierząt poddanych elektronicznej identyfikacji, oraz oferuje inne usługi związane z elektronicznym znakowaniem zwierząt towarzyszących.
 
2. Administratorem Międzynarodowej Bazy Danych SAFE-ANIMAL jest Fundacja SAFE-ANIMAL ul. Wiatraczna 18 , 72-004 Tanowo, Rzeczpospolita Polska.
 
3. Administrator Międzynarodowej Bazy Danych SAFE-ANIMAL chroni i przechowuje dane Właścicieli zwierząt zgodnie z rozporządzeniem GIODO. Dane archiwizowane w SAFE-ANIMAL są szyfrowane.
 
§2
 
1. Każda osoba fizyczna lub osoba prawna może założyć własne konto w Międzynarodowej Bazie Danych SAFE-ANIMAL.
 
2. Aby móc zarejestrować zwierzę poddane zabiegowi wszczepienia mikroczipa oraz zostać użytkownikiem SAFE-ANIMAL, należy założyć własne konto. Proces założenia konta polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie www Międzynarodowej Bazy Danych SAFE-ANIMAL www.safe-animal.eu.
 
§3
 
1. Możliwość przetwarzania danych osobowych Właściciela zwierzęcia odbywa się wyłącznie po uzyskaniu przez Administratora zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 7 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych (Dz. U. z 2014 r., poz.1182).
 
2. Właściciel zwierzęcia wyraża zgodę na przetwarzanie danych na formularzu rejestracyjnym, lub podczas zakładania konta w Międzynarodowej Bazie Danych SAFE-ANIMAL.
 
3. Właściciel zwierzęcia przed rozpoczęciem procesu rejestracji do Międzynarodowej Bazy Danych SAFE-ANIMAL zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem.
 
4. Rejestracja w SAFE-ANIMAL oznacza, że Właściciel zwierzęcia wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zapoznał się z regulaminem oraz, że zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 
5. Podawane przez Właściciela zwierzęcia dane takie jak: imię, nazwisko, adres, numer telefonu - niezbędne do założenia konta, umieszczane są w Międzynarodowej Bazie Danych SAFE-ANIMAL.
 
6. Właściciel zwierzęcia we własnym zakresie jest odpowiedzialny za prawdziwość podanych danych osobowych.
 
7. Podawane przez Właściciela zwierzęcia dane - niezbędne do zrealizowania usługi ewentualnie wysyłki zamówienia, tj. adres, imię, nazwisko, nazwa firmy, telefon, - mogą zostać przekazane Poczcie Polskiej lub Kurierowi UPS, realizującym wysyłkę w imieniu Międzynarodowej Bazy Danych SAFE-ANIMAL.
 
§4
 
1. Właściciel zwierzęcia dokonując zakupu w sklepie, lub zakładając konto w Międzynarodowej Bazie Danych SAFE-ANIMAL, oddzielnie wyraża zgodę na wysyłanie za pomocą poczty e-mail informacji dotyczących oferty sklepu, ofert specjalnych – promocji, (tzw. newsletter).
 
2. W przypadku dokonywania przez Użytkownika płatności on-line za pośrednictwem PayU, Użytkownik upoważnia Międzynarodową Bazę Danych SAFE-ANIMAL do przekazywania PayU jego danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez  ten system.
 
§5
 
1. Właścicielowi zwierzęcia przysługuje prawo do edycji wprowadzonych danych lub ich trwałego usunięcia.
 
2. Właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do każdorazowej aktualizacji wprowadzonych danych w przypadku zmiany danych osobowych i teleadresowych mających wpływ na identyfikację Właściciela zwierzęcia.
 
§6
 
1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (dz. U. z roku 2002, nr 144 poz. 1204) zostaje zawarta z chwilą rejestracji, na czas nieokreślony.
 
2. Usługi dostępne w Międzynarodowej Bazie Danych SAFE-ANIMAL mają charakter odpłatny lub nieodpłatny.
 
3. Właściciel zwierzęcia zobowiązuje się do zapoznania się  ze wszystkim usługami dostępnymi w Międzynarodowej Bazie Danych SAFE-ANIMAL.
 
§7
 
1. Właściciel zwierzęcia ponosi pełną odpowiedzialność za niewłaściwe korzystanie ze swojego konta, w szczególności za wykorzystywanie go do zamieszczania w Międzynarodowej Bazie Danych SAFE-ANIMAL informacji niezgodnych z prawdą. 
 
2. Użytkownik ma prawo usunąć swoje konto i rozwiązać współpracę z Administratorem poprzez przesłanie swojego oświadczenia za pomocą poczty elektronicznej na adres: pomoctechniczna@safe-animal.eu
 
3. Wraz z usunięciem konta, Administrator usunie dane Użytkownika na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania jakichkolwiek danych osobowych Użytkownika.
 
§8
 
1. Administrator nie udostępni w żaden inny sposób niż to wynika z celu prowadzenia bazy danych i zakresu zgód oraz regulaminu, informacji i danych o Użytkownikach, jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej, nakazującej Administratorowi takie działanie, wyłączając te działania, które mają na celu jak najszybszy powrót zaginionego zwierzęcia do jego właściciela.
 
§9
 
1. Administrator bazy gwarantuje że dane osobowe są strzeżone w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.
 
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a przede wszystkim kodeksu cywilnego, jak również przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
 
§10
 
1. W celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług, Międzynarodowa Baza Danych SAFE-ANIMAL korzysta z informacji zapisywanych przez serwer lokalnie na komputerze użytkownika w formie tzw. cookies. Informacje z plików cookies są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej ze stroną internetową SAFE-ANIMAL.
 
2. Właściciel zwierzęcia, poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej, może w dowolnym momencie wyłączyć akceptację plików cookies lub wymagać od przeglądarki internetowej każdorazowej zgody na skorzystanie z zawartości pliku cookies. W przypadku nieakceptowania plików cookies korzystanie z Międzynarodowej Bazy Danych SAFE-ANIMAL może być utrudnione.
 
§11
 
1. W przypadku zmiany regulaminu, zamówienia złożone w sklepie SAFE-ANIMAL przed dniem wprowadzenia zmiany są realizowane na podstawie regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.
 
§12
 
1. Międzynarodowy Regulamin Rejestracji Zwierząt  obowiązuje od 1 stycznia 2006 r.
 


accepted by
 
EUROPETNET, Rue Riessonsart, 91, BE-4877 Olne, Belgium   


Regulamin w wersji PDF

Zaufali nam:

×

Masz pytanie? Napisz do nas!

Prosimy o wpisanie danych:

× W czym możemy pomóc?

 

Garfield i Reksio®

oficjalnym znakiem SAFE-ANIMAL

© Paws. All Rights Reserved.


Międzynarodowa Baza Danych SAFE-ANIMAL, ul. Wiatraczna 18, 72-004 Tanowo, PolskaSprawdź zgodność numeru mikroczipa
ze standardami ISO