Regulamin rejestracji

EU/PL - 20658/12/17/2006
 
International Animal Identification Database
Animal Registration Center

 

INTERNATIONAL RULES OF ANIMALS REGISTRATION
MIĘDZYNARODOWY REGULAMIN REJESTRACJI ZWIERZĄT


I. Postanowienia ogólne

 
§1

1. Międzynarodowa Baza Danych SAFE-ANIMAL prowadzi rejestracje zwierząt poddanych elektronicznej identyfikacji, oraz oferuje inne działania związane z elektronicznym znakowaniem zwierząt towarzyszących.
 
2. Administratorem Międzynarodowej Bazy Danych SAFE-ANIMAL jest Fundacja SAFE-ANIMAL ul. Wiatraczna 18 , 72-004 Tanowo, Rzeczpospolita Polska.
 
3. Administrator Międzynarodowej Bazy Danych SAFE-ANIMAL chroni i przechowuje dane Właścicieli zwierząt na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanej dalej RODO. Dane archiwizowane w SAFE-ANIMAL są szyfrowane.

§2

 

1. Każda osoba fizyczna lub osoba prawna może założyć własne konto w Międzynarodowej Bazie Danych SAFE-ANIMAL.
 
2. Aby móc zarejestrować zwierzę poddane zabiegowi wszczepienia mikroczipa oraz zostać użytkownikiem SAFE-ANIMAL, należy założyć własne konto. Proces założenia konta polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie www Międzynarodowej Bazy Danych SAFE-ANIMAL www.safe-animal.eu.
 
3. Właściciel zwierzęcia przed rozpoczęciem procesu rejestracji do Międzynarodowej Bazy Danych SAFE-ANIMAL zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem.
 

§3

 

1. Właściciel zwierzęcia zakładając konto w Międzynarodowej Bazie Danych SAFE-ANIMAL, oddzielnie wyraża zgodę na wysyłanie za pomocą poczty e-mail informacji dotyczących działalności Fundacji SAFE-ANIMAL oraz dostępnych metod wsparcia (tzw. newsletter).
 
2. W przypadku dokonywania przez Użytkownika wpłaty darowizny za pośrednictwem PayU, Użytkownik upoważnia Międzynarodową Bazę Danych SAFE-ANIMAL do przekazywania PayU jego danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez  ten system.

§4

 

1. Właścicielowi zwierzęcia przysługuje prawo do edycji wprowadzonych danych lub ich trwałego usunięcia.
 
2. Właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do każdorazowej aktualizacji wprowadzonych danych w przypadku zmiany danych osobowych i teleadresowych mających wpływ na identyfikację Właściciela zwierzęcia.
 

§5

 

1. Funkcje dostępne w Międzynarodowej Bazie Danych SAFE-ANIMAL mają charakter nieodpłatny. Wsparcie Fundacji SAFE-ANIMAL wyrażone przekazaniem darowizny umożliwia korzystanie z szerszego zakresu dostępu.
 
2. Właściciel zwierzęcia zobowiązuje się do zapoznania się  ze wszystkim funkcjami dostępnymi w Międzynarodowej Bazie Danych SAFE-ANIMAL.

 

§6

1. Właściciel zwierzęcia ponosi pełną odpowiedzialność za niewłaściwe korzystanie ze swojego konta, w szczególności za wykorzystywanie go do zamieszczania w Międzynarodowej Bazie Danych SAFE-ANIMAL informacji niezgodnych z prawdą. 
 

II. Ochrona danych osobowych

 

§7

1. Możliwość przetwarzania danych osobowych Właściciela zwierzęcia odbywa się wyłącznie po uzyskaniu przez Administratora zgody na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 4 pkt 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.

 

2. Posiadacz konta w serwisie Międzynarodowej Bazy Danych SAFE-ANIMAL oświadcza, że w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO jest Administratorem Danych powierzonych do przetwarzania.

 

3. Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych Międzynarodowej Bazie Danych SAFE-ANIMAL w rozumieniu art. 28 ust. 3 RODO w celu prowadzenia ewidencji zwierząt poddanych elektronicznej identyfikacji.
 

4. Właściciel zwierzęcia wyraża zgodę na przetwarzanie danych na formularzu rejestracyjnym, lub podczas zakładania konta w Międzynarodowej Bazie Danych SAFE-ANIMAL.
 

 

5. Rejestracja w SAFE-ANIMAL oznacza, że Właściciel zwierzęcia wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zapoznał się z regulaminem oraz, że zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 
6. Podawane przez Właściciela zwierzęcia dane takie jak: imię, nazwisko, adres, numer telefonu - niezbędne do założenia konta, umieszczane są w Międzynarodowej Bazie Danych SAFE-ANIMAL.
 
7. Właściciel zwierzęcia we własnym zakresie jest odpowiedzialny za prawdziwość podanych danych osobowych.
 
8. Podawane przez Właściciela zwierzęcia dane - niezbędne do zrealizowania usługi ewentualnie wysyłki zamówienia, tj. adres, imię, nazwisko, nazwa firmy, telefon, - mogą zostać przekazane Poczcie Polskiej, Kurierowi UPS lub Inpost S.A., realizującym wysyłkę w imieniu Międzynarodowej Bazy Danych SAFE-ANIMAL.

 

§8

1. Administrator nie udostępni w żaden inny sposób niż to wynika z celu prowadzenia bazy danych i zakresu zgód oraz regulaminu, informacji i danych o Użytkownikach, jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej, nakazującej Administratorowi takie działanie, wyłączając te działania, które mają na celu jak najszybszy powrót zaginionego zwierzęcia do jego właściciela.

 

2. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

§9

1. Administrator bazy gwarantuje że dane osobowe są strzeżone w sposób przewidziany przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w szczególności w zgodności z art. 32 RODO. W zakresie tych przepisów Międzynarodowa Baza Danych SAFE-ANIMAL ponosi odpowiedzialność jak Administrator Danych.

 

2. Międzynarodowa Baza Danych SAFE-ANIMAL jest gwarantem spełnienie wszystkich praw użytkowników wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawa do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Użytkownik ma prawo usunąć swoje konto i rozwiązać współpracę z Administratorem poprzez przesłanie swojego oświadczenia za pomocą poczty elektronicznej na adres:
pomoctechniczna@safe-animal.eu
 

3. Wraz z usunięciem konta, Administrator usunie dane Użytkownika na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania jakichkolwiek danych osobowych Użytkownika.

 

I. Postanowienia końcowe

 

§10

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a przede wszystkim kodeksu cywilnego, jak również przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

§11

1. W celu zapewnienia jak najwyższej jakości obsługi, Międzynarodowa Baza Danych SAFE-ANIMAL korzysta z informacji zapisywanych przez serwer lokalnie na komputerze użytkownika w formie tzw. cookies. Informacje z plików cookies są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej ze stroną internetową SAFE-ANIMAL.
 
2. Właściciel zwierzęcia, poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej, może w dowolnym momencie wyłączyć akceptację plików cookies lub wymagać od przeglądarki internetowej każdorazowej zgody na skorzystanie z zawartości pliku cookies. W przypadku nieakceptowania plików cookies korzystanie z Międzynarodowej Bazy Danych SAFE-ANIMAL może być utrudnione.

 

§12

1. W przypadku zmiany regulaminu, zamówienia złożone w sklepie SAFE-ANIMAL przed dniem wprowadzenia zmiany są realizowane na podstawie regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.

§13

1. Międzynarodowy Regulamin Rejestracji Zwierząt  obowiązuje od 1 stycznia 2006 r.
 
 
 
 
accepted by
 
EUROPETNET, Rue Riessonsart, 91, BE-4877 Olne, Belgium   

 

 

Regulamin w wersji PDF

Zaufali nam:

×

Masz pytania? Napisz do nas.

Prosimy o wpisanie danych::

× W czym możemy pomóc?

 

Garfield i Reksio®

oficjalnym znakiem SAFE-ANIMAL

© Paws. All Rights Reserved.


Międzynarodowa Baza Danych SAFE-ANIMAL, ul. Wiatraczna 18, 72-004 Tanowo, Polska

INFOLINIA 505 350 900, www.safe-animal.eu