Podróż zagraniczna ze zwierzęciem

Dyrektywy unijne są ściśle określone w miejscach, gdzie odnoszą się one np. do wymogu posiadania paszportu dla zwierzęcia. Paszport musi być wystawiony przez uprawnionego lekarza weterynarii. Natomiast tam, gdzie jest mowa o badaniach serologicznych krwi – mogą być wykonywane w ściśle określonych laboratoriach. 

UWAGA! NOWE ZASADY PRZEMIESZCZANIA ZWIERZĄT PO TERYTORIUM UE!

Od 1.01.2012 wykonanie badania poziomu przeciwciał wirusa wścieklizny w przypadku podróży do Wielkiej Brytanii, Malty, Irlandii oraz Szwecji jest NIEOBOWIĄZKOWE.

Zasady przemieszczania się psów (kotów, fretek) w celach nie komercyjnych z terytorium RP

I. Psy (oraz koty i fretki) przemieszczane w celach niekomercyjnych z Polski do następujących  państw Unii Europejskiej: Austria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, RFN, Portugalia, Słowenia, Węgry, podlegają tym samym przepisom jak  w przypadku przyjazdu z obszaru UE do Polski, a wiec:

1. Muszą być zidentyfikowane za pomocą:

czytelnie wytatuowanego numeru lub mikroczipu, zgodnego z wymaganiami normy ISO 1784 lub Aneksu A do normy ISO 11785 (w przypadku, gdy mikroczip nie spełnia wymagań żadnej z ww. norm, właściciel zwierzęcia lub osoba za nie odpowiedzialna w imieniu właściciela, musi zapewnić możliwość odczytania numeru mikroczipu podczas jakiejkolwiek kontroli, tzn. musi dysponować czytnikiem); Oznakowanie zwierzęcia za pomocą tatuażu jest wystarczające tylko dla zwierząt oznaczonych w ten sposób przed 3 lipca 2011 r. Dla zwierząt wytatuowanych później identyfikacja za pomocą wszczepionego transpondera jest obowiązkowa.

2. Muszą zostać zaszczepione przeciwko wściekliźnie (przedmiotowe szczepienie uzyskuje ważność po upływie 21 dni od jego dokonania w przypadku pierwszego szczepienia wykonanego u zwierzęcia w wieku powyżej 3 m-ca życia (Decyzja Komisji Nr 2005/91/WE z dnia 2 lutego 2005r. ustanawiająca okres, po którym szczepienie przeciwko wściekliźnie uważa się za ważne). W przypadku kolejnych szczepień przeprowadzanych regularnie w odstępach zalecanych przez producenta szczepionki (dawki przypominające), szczepienie uzyskuje ważność w dniu podania dawki przypominającej szczepionki. Jeśli właściciel lub osoba odpowiedzialna za zwierzę nie posiada zaświadczenia o dokonaniu ostatniego szczepienia zwierzęcia zgodnie z zaleceniami producenta szczepionki, kolejne szczepienie jest odpowiednio traktowane jako pierwsze szczepienie i nabywa ważności po upływie 21 dni od daty jego dokonania).

3. Muszą być zaopatrzone w paszport wystawiony przez upoważnionego lekarza weterynarii, poświadczający ważność szczepienia przeciwko wściekliźnie.

Zaufali nam:

×

Masz pytania? Napisz do nas.

Prosimy o wpisanie danych::

× W czym możemy pomóc?

 

Garfield i Reksio®

oficjalnym znakiem SAFE-ANIMAL

© Paws. All Rights Reserved.


Międzynarodowa Baza Danych SAFE-ANIMAL, ul. Wiatraczna 18, 72-004 Tanowo, Polska

INFOLINIA 505 350 900, www.safe-animal.eu