Zalecenia dotyczące miejsca implantacji mikroczipów

Głównym celem przedstawianej listy jest wskazanie lekarzom weterynarii zalecanej strefy wszczepienia mikroczipa zgodnie z budową anatomiczną poszczególnych gatunków zwierząt.

Lista ta wskazuje również lekarzom weterynarii wszystkie możliwe strefy jego lokalizacji.

OSTRZEŻENIE!
Wszczepienia elektronicznego identyfikatora może dokonać tylko lekarz weterynarii, który jako jedyny kieruje się w swym postępowaniu wszelką wiedzą o zdrowiu i leczeniu zwierząt, oraz przestrzega wszystkich normy higieniczno-sanitarnych.

Psy i koty - Na świecie podskórnie w linii grzbietowej pomiędzy łopatkami. W Europie – podskórnie z lewej strony szyi w połowie odległości pomiędzy karkiem a łopatką.

Konie- Domięśniowo w więzadło karkowe w połowie odległości pomiędzy uszami a kłębem. Wymagane jest wygolenie miejsca iniekcji.

Gryzonie - Podskórnie po lewej stronie szyi (chyba że miejsce iniekcji ma wskazywać na płeć zwierzęcia, w tym przypadku samce po lewej stronie a samice po prawej stronie.

Słonie - Podskórnie po lewej stronie ogona w górniej części fałdu ogonowego.

Alpaki -Implantacja podskórna po lewej stronie szyi lub w górnej części głowy za lewym uchem

Inne ssaki - Jeśli u dorosłego osobnika odległość od kręgosłupa i dalej przez całą łopatkę jest większa niż 17 cm implantacja ma miejsce podskórnie u podstawy lewego ucha. Jeśli ta odległość jest mniejsza – pomiędzy łopatkami

Płazy - Implantacja do jamy limfatycznej. Miejsce iniekcji musi być uszczelnione klejem tkankowym.


Ptaki - Dorosłe osobniki powyżej 5,5 kg i/lub długonogie ptaki – podskórnie u podstawy szyi. Osobniki poniżej 5,5 kg – domięśniowo w lewy mięsień piersiowy. Podczas implantacji igłę należy skierować tak by nie przebić mięśnia piersiowego. Po zabiegu użyć kleju tkankowego.


Strusie oraz Emu - Strusie podskórnie w lewym udzie. Emu – podskórnie w środkową część grzbietową

Pingwiny i sępy - Podskórnie u podstawy szyi

Ryby - Osobniki powyżej 30 cm – przednia podstawa płetwy grzbietowej. Poniżej 30 cm – po lewej stronie jamy ciała

Gady-  Lewa kończyna domięśniowo z użyciem kleju tkankowego. Iniekcja powinna mieć miejsce kilka tygodni przed wejściem osobnika w stan hibernacji by umożliwić zagojenie się miejsca wszczepienia.

Krokodyle - Podskórnie w tylnej części gardła pod językiem.

Węże - Podskórnie po lewej stronie szyi, w dwóch długościach głowy licząc od nozdrzy

Naczelne trzymane w klatkach (Zoo) - Zaleca się iniekcję domięśniowo w tylną część lewego ramienia

Duże koty trzymane w klatkach (Zoo) - Iniekcja w okolicę barku - pod warunkiem że zwierzę pozostanie w jednym zakładzie gdzie miejsce implantacji będzie znane pracownikom.

Nietoperze - Podskórnie w grzbietowej części zadu

Koala - Podskórnie między łopatkami

Oposy - Podskórnie między łopatkami

Mrówkojady - Podskórnie między łopatkami

Rysie - Podskórnie między łopatkami

Króliki - Podskórnie między łopatkami

Borsuki - Podskórnie między łopatkami

Żyrafy - Podskórnie w lewe ramię

Bizony - Podskórnie po lewej stronie szyi

Pandy - Domięśniowo w mięsień nadgrzebieniowy

Tapiry - Brak konkretnych zaleceń lub jak u koniowatych

Zaufali nam:

×

Masz pytania? Napisz do nas.

Prosimy o wpisanie danych::

× W czym możemy pomóc?

 

Garfield i Reksio®

oficjalnym znakiem SAFE-ANIMAL

© Paws. All Rights Reserved.


Międzynarodowa Baza Danych SAFE-ANIMAL, ul. Wiatraczna 18, 72-004 Tanowo, Polska

INFOLINIA 505 350 900, www.safe-animal.eu